Kezdőlap / Sámánizmus / Ázsia (oldal 2)

Ázsia

A mongol sámánok szakrális tárgyi világa

Birtalan Ágnes - A mongol samanok szakralis targyi vilaga sámán

Jelen tanulmányban a sámánizmus fogalmát az általánosan alkalmazott meghatározás szerint használom, sámánizmusnak nevezve azt jelenséget, amely magába foglal számos vallási nézetet, kultuszt, hiedelmet és az ezekhez kötődő rituális gyakorlatot, s amelynek központi, de nem egyedüli szakrális személye a mediator, azaz a sámán. Klasszikus példájának hagyományosan Szibé- ria és Belső-Ázsia sámánizmusát tekintik, ahol a sámán transzállapota mélyebb, tevékenység köre sokrétűbb, összetettebb, mint más területeken.2

Olvasd tovább

Hoppál Mihály – Nanaj sámánok között

A nanaj nép egy mandzsu-tunguz népcsaládhoz tartozó csoport, amely a távol- keleti hatalmas folyam, az Amur mentén él. Az ezredfordulón körülbelül 10?12 ezren lehettek, de élnek nanaj népcsoportok Kína észak-keleti területein is. A nanajok közt több jeles kutató járt, köztük a magyar Baráthosi-Balogh Benedek is.

Olvasd tovább

Balogh Mátyás: A mongóliai burját sámánok viselete és eszközei

A mongóliai burját sámánok viselete és eszközei. A mongóliai burjátok sámánizmusával foglalkozó szakirodalom- ban csak utalásokat és kevésbé részletes leírásokat találunk, a sámánok öltözetének és felszereléseinek bizonyos darabjaira vonatkozólag. Kü- lön a sámán viseletét és eszközeit tárgyaló cikk ez idáig még mongol nyelven sem született. Az 1996-ban Ulánbátorban kiadott Mongólia Néprajza1 című kötet a burját sámánizmust tárgyaló fejezetében G. Gantogtox a téma burját származású szakértője tételesen felsorolja a burját sámánviselet darabjait és a sámáneszközöket.

Olvasd tovább