FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK!!! FONTOS!!!
dmt Auca Yachai is a painting by Pablo Amaringo
Auca Yachai is a painting by Pablo Amaringo

Frecska Ede: DMT és szövetregeneráció

Dr. Frecska Ede, Dr. Szabó Attila: Az endohallucinogén dimetil-triptamin lehetséges szerepe a szövetek regenerációjában

Az N,N-dimetiltriptamin (DMT) növényi eredetű szerotoninerg hallucinogén. A DMT-vel kapcsolatos eddigi kísérletek a pszichotróp/pszichedelikus hatásra fókuszáltak. Egy új felfedezés, miszerint a DMT a szigma-receptor endogén ligandja, fényt vethet a szer egyéb biológiai funkcióira. A tanulmányban áttekintjük a szigma-receptor ligandjainak a celluláris energetikára gyakorolt hatását, a szerotoninerg szerek immunregulációs vonatkozásait és a DMT-szintézis összefüggését a karcinogenezissel. Következtetésünk: a DMT univerzális szereppei bír a sejtvédelmi mechanizmusok aktiválásában. Bizonyítékok sorát nyújtjuk arra, hogy a DMT – a drogabúzus félreértett tárgya – jövőbeli terápiák ígéretes forrása.

Kulcsszavak: dmt, immunregulació, karcinogenezis, n.n-dimetutriptamin, oxidatív stressz, szigma-receptorok

frecska edeAz N,N-dimetiItriptamin (DMT) természetesen előforduló metilált indolalkilamin, mely erős pszichotróp tulajdonságokkal rendelkezik. Ez az indoi alkaloid széles körben elterjedt a természetben, és nagy mennyiségben található olyan növényekben, mint pl. a Diplopteris cabrerana és a Psychotria viridis, amelyeket bizonyos kultúrkörökben szakrális, pszichoaktív főzetek (yajé, ayahuasca) elkészítéséhez használnak.1 A DMT – a növényvilágban való elterjedtsége mellett – kimutatható állati szövetekben is, ahol endogén „nyom-aminként” (trace amine) tartják számon.2 A nyom-aminok (pl. oktopamin, fenil-etilamin, tiramin, triptamin és származékai) általában alacsony koncentrációban fordulnak elő a szervezetben, és nagy mennyiségben csak speciális szöveti környezetben vagy különleges helyzetekben találhatók meg, pl. katabolikus mechanizmusok gátlásakor3 vagy stresszválasz következményeként.’1 A DMT széles körű természetbeli elterjedtségének jelentősége, valamint egzakt biológiai szerepe tisztázatlan.

A DMT szintézise és szöveti megoszlása

Szerkezetét tekintve a DMT rokonvegyülete olyan anyagoknak, mint a szerotonin neurotranszmitter, a melatonin hormon vagy más pszichedelikus triptaminok, pl. a bufo-tenin és a pszilocin. Bioszintézise egy esszenciális aminosav, a triptofán dekarboxilációjával kezdődik, e folyamat terméke a triptamin. Ezt egy transzmetilációs lépés követi, melyet azindoletilamin-N-metiltranszferáz (INMT) enzim katalizál. Az in vivo enzimatikus aktivitás endogén inhibitorok által szabályozott folyamat.5 Az INMT számos szövetben expri-málódik, legnagyobb mennyiségben a tüdőben, a pajzsmirigyben és a mellékvesében fordul elő.6 Közepes INMT-szinteket mutattak ki továbbá placentában, vázizomban, szívizomban, vékonybélben, gyomorban, hasnyálmirigyben, nyirokcsomókban.6 Koncentráltabb formában van jelen INMT a gerincvelő elülső szarvában.7 Minthogy az INMT többnyire a perifériás szövetekben van jelen, fő élettani funkciója feltehetően perifériális, és amennyiben neurális, annyiban nem közvetlenül az.8 Bár az INMT – a tobozmírigy kivételével9 – nem fordul elő jelentős mennyiségben az agyszövetben; a DMT vér-agy gáton át történő aktív transzportja10 alapján feltételezhető, hogy a perifériás szintézisnek lehet központi idegrendszeri funkciója. A DMT-t aktív agyi transzportja élesen megkülönbözeti a legtöbb neurotranszmittertől, amelyek nem jutnak át számottevő mennyiségben a vér-agy gáton, és nem fejtenek ki központi idegrendszeri hatást nagy távolságból. Az INMT-t exprimáló szövetek gyakran a DMT lebontását katalizáló enzimeket is tartalmazzák, így az intracellulárisan létrehozott DMT-nek csak töredéke jut a vérbe, emiatt inkonzisztens módon detektálható a DMT a plazmában vagy az eredeti szövetmintában.8 Felmerül a kérdés: hogyan képes a periférián szintetizált DMT akkora mennyiségben elérni az agyat, hogy az elegendő legyen szignifikáns központi idegrendszeri hatás kifejtéséhez?
Egy korábbi tanulmányokra és néhány mostani kutatás eredményeire alapozott háromlépéses transzport modell képes leírni a DMT neuronokban történő nagy koncentrációjú akkumulációját. Az első lépés a vér-agy gát endotél membránján való átjutás, melyet korábbi – a DMT és más (triptaminok perifériás bevitelt követő agyi felhalmozódásával kapcsolatos – leírások támasztanak alá.11 A második lépés a neuronális felvétel a szerotonin-transzporter részvételével. Ezt követi egy harmadik lépés, mely lényegében a DMT facilitált Hitek vesztrációja a neuron citoplazmá-jából a szinaptikus vezikulumokba.12 Neuronális felvételét követően a DMT képes intracelluláris jelátviteli rendszerek modulálására (lásd később), vagy hosszabb ideig, akár hetekig tárolódik, és megfelelő stimulus hatására kiürül a vezikulumból.13
Tehát a DMT háromféle aktív transzporttal jut át a három említett karrieren. Ezáltal magas intracelluláris és intravezikuláris DMT-koncentrációk alakulhatnak ki az idegsejtekben. A fentebb tárgyalt lépések jelentős élei Inni ráfordítást jelentenek a DMT felvétele, felhalmozása és tárolása érdekében, Ez a DMT létfontosságú vol-iára utal, hiszen a szervezet csak olyan anyagokat kezel hasonló prioritással, mini a glükóz vagy az aminosavak.
Aligha fejlődtek volna ki ilyen széles körű, specializált folyamatok egy toxikus vagy pusztán pszichedelikus anyag transzportja és raktározása érdekében.

A DMT neurofarmakológiája és hivatalos megítélése

Szára István14 számolt be elsőként a DMT pszichoaktív hatásáról emberben, kutatási helyzetben. Nem sokkal ezután Julius Axelrod15 kimutatta a DMT-t patkányok és emberek agyszövetében, ami őt és másokat16 arra a feltételezésre késztetett, hogy a DMT endogén hallucinogén. A kutatások előrehaladtával az is felmerült, hogy a DMT akár neurotranszmítternek vagy neuromodulátornak is tekinthető.” Az emberi testben termelődő pszichoaktív alkilaminokkal kapcsolatos kezdeti kutatások túlnyomó többsége azok mentális betegségekben betöltött lehetséges szerepére irányult. Noha a DMT-t ma már nem tekintik kóroki („szkizotoxikus”) tényezőnek a szkizofrénia kialakulásában, továbbra is széles körben vélik úgy, hogy szerepet játszhat különféle pszichotikus tünetek kifejlődésében.18 Nagyon keveset tudunk a DMT normális fiziológiai folyamatokban betöltött szabályozó szerepéről; a kutatások súlypontja továbbra is leginkább pszichedelikus tulajdonságainak megértésére helyeződik. Közvetett bizonyítékok alapján a DMT-ről feltételezhető, hogy fontos szerepet játszik olyan, természetesen fellépő tudatállapot-változásokban, mint az álmodás, a képzelet, a kreativitás vagy a spirituális élmények.”
A DMT biológiai fontosságával kapcsolatos információk hiánya és hallucinogén tulajdonságának túlhangsúlyozása ahhoz az általános – és hivatalos – véleményhez vezetett, hogy az anyag neurotoxikus, orvosilag nem hasznosítható. így az USA-ban a legszigorúbb besorolást kapta az 1970. évi drogszabályozási protokollban, amit azóta is több ország követ. Pszichoaktív analógjai (pl. az 5-metoxi-DMT) szintén a neurotoxin kategóriába kerülnek a legtöbb gyógyszergyártó cég katalógusában. Jacob és Presti20 szembehelyezkednek ezzel a felfogással: „A DMT alapvetően nem toxikus a test szervei, szövetei számára, és nem okoz fiziológiai vagy lélektani függőséget. Emiatt veszélyes drogként való klasszifikációja inkább szocio-politikai okokra vezethető vissza, mint klinikai-tudományos bizonyítékokra.”
Az alapvetően antagonisztikus hivatalos attitűd gátolja ennek az egyre érdekesebbé váló molekulának a tudományos kutatását,21 pedig a DMT nem pusztán neurokémiailag aktív, hanem valószínűleg a legtágabb értelemben véve is bioaktívnak tekinthető. Jelen tanulmány célja, hogy felhívja a figyelmet a DMT más jellegű, nem pszichedelikus tulajdonságaira is – pl. neuroprotektív szerepére, a neurotoxikus hatásból kiinduló, hibásan rögzült állásponttal szemben.

A DMT receptorhatásai

pablo amaringo dmtA DMT és más, természetesen előforduló N-alkillriptamin pszichoaktív tulajdonságaiért felelős receptorok kutatása a mai napig meglehetősen inkonkluzív. Az általános álláspont szerint a DMT hallucinogén hatásaiért szerotoninreceptorok a felelősek, különösen az 5-HT2A altípus, melyet annak idején a szintetikus hallucinogén LSD segítségével azonosítottak. A DMT agonistaként viselkedik az 5-HT,c receptorokon is, ám ez valószínűleg kevésbé fontos (ha egyáltalán jelentős) a pszichedelikus hatás vonatkozásában, mivel ezen a kötőhelyen rövid időn belül erős tolerancia lép fel.22 Ugyanakkor a DMT pszichedelikus hatásával szemben eddig nem figyelték meg tolerancia kialakulását.23 Az 5-HT1A-agonista aktivitás valószínűleg kevésbé meghatározó ebből a szempontból, hiszen ez éppen antihallucinogén hatású folyamatokat medial.20 David Nichols szerint más receptorrendszerek befolyásolhatják vagy fokozhatják a hallucinogének szerotoninválaszát, mivel az 5-HTJA receptor aktivitás önmagában nem lehet felelős a DMT teljes pszichológiai hatásáért.”
A DMT hatásmechanizmusában fontos legutóbbi jelölt a szigma-receptor. Ennek a receptornak két altípusa ismeretes (szigma, és szigma2), melyek az endoplazmatikus retikulum (ER) membránjában találhatók.25 A szigma kötőhelyet eredetileg az opioid receptor altípusának gondolták, de manapság egyértelműen olyan, nem opioid receptorként tartják számon, amely az ER-mitokondrium átmenetnél helyezkedik el. A szigma, receptorok olyan sejten belüli jelátviteli folyamat okát modulálnak, melyeknek fontos szerepük van az ER-mitokondrium kalciumtranszfer és a sejt-bioenergetika szabályozásában, különösen celluláris stressz esetén.26 A DMT-t a szigma, receptor természetes, endogén ligandjaként tartják számon, és a szigma jelátviteli útvonalnak nagy jelentőséget tulajdonítanak az anyag pszichedelikus hatásával kapcsolatosan.27 Ez számunkra különösnek hangzik, hiszen a legtöbb szer – ideértve a nem hallucinogéneket is – a DMT-nél nagyobb affinitással kötődik a szigma, receptorhoz. Másrészt a DMT hallucinogén jellemzői hasonlók más klasszikus hallucinogénekéihez, amelyek szerotoninerg receptorokon hatnak és nem aktiválják a szigma, receptort. Továbbá az antidepresszív fluvoxaminról ismeretes, hogy szigma,-receptor-agonista potenciálja jelentősen meghaladja a DMT-ét, mégis – a várakozással ellentétben – jobban hat pszichotikus depresszió esetén, mint más antidepresszívumok, amelyeknek nincs ilyen szigma,-receptor-aktivitásuk.28
Bár a szigma,-receptor hallucinogén aktivitása jelenleg nem zárható ki teljesen, napjaink kutatásai a szigma-hatások területén olyan horizontokat nyitnak, amelyek a pszichedelikus távlatokkal szemben egyre inkább a DMT szomatikus szerepére mutatnak rá.

A szigma,-receptor-moduláció hatásai

A szigma,-receptor – a mitokondriális funkciók és az oxidatív stressz szabályozása révén – kritikus szerepet játszik az idegsejtek morfogenezisében és fejlődésében.29 In vivo és in vitro kísérleti eredmények szerint a szigma,-receptor-agonisták masszív neuroprotektív hatást gyakorolnak több neuropátiás és neurotoxicitási modellben. A szigma,-receptor-agonisták neuroprotektív hatásukat az intracellular is kalciumszint szabályozásán keresztül fejtik ki, miáltal több proapoptotikus gén expresszióját befolyásolják.30 Agyi fokális isémia modellje alapján képesek az apoptózissal szemben védő gének (pl. Bcl-2) expresszióját is fenntartani.31 A szigma-receptorok gátolják továbbá a mikroglia-aktiváció számos aspektusát; ez az inaktiváló képesség hozzájárul a neurotoxikus hatás csökkentéséhez.32
Kezdeti eredmények szerint a szigma,-receptorok gátlása kivédi az oxidatív stressz által indukált sejthalált,33 és későbbi kutatások azt is igazolták, hogy a szigma,-receptor-stimuláció az isémiás léziók kialakulása ellen hat.34 Ezt alátámasztják azok a vizsgálatok, amelyek kimutatták, hogy a szígma,-receptor-aktiváció megakadályozza az in vitro isémia és acidózis következményeként fellépő túlzott intracelluláris kalciumszint-emelkedést.35 Bizonyították továbbá, hogy a szigma,-receptor stimulációja neuritnövekedést indukál primer idegsejtkultúrákban.36 Ezek alapján a szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy a szigma,-receptor neuronplasztikus hatású, azaz olyan hosszú távú regenerációs-restaurációs folyamatban vesz részt, amely túlmutat a behatároltabb intervallumé neuroprotektív hatáson.
A DMT szigma,-receptoron keresztüli jelátviteli aktivitása fényt vethet élettani jelentőségére. A korábban már említett háromlépéses neuronális akkumuláció folyamán a citoplazmatikus DMT interakcióba léphet az intracelluláris szigma,-receptorokkal.25 Azt követően pedig a vezikuláris raktárakból a szinaptikus résbe ürülhet, ahol a sejtfelszíni szigma,-receptorokat is aktiválhatja.

A DMT feltételezett szerepe hipoxiás állapotokban

Az eddig bemutatott adatok alapján a DMT – a szigma,-receptorokon keresztül – fontos szerepet játszhat az intracelluláris kalciumtúlcsordulással és apoptózissal szembeni védelemben. Ez a mechanizmus fontos lehet az isémia és acidózis alatti, illetve az azt követő neuroprotekcióban. A bipoxiás-anoxiás károsodások patológiás következményeivel szemben számottevő védelmet jelenthetnek a feltételezett DMT-facilitált plaszticilásbeli változások is.36
A DMT neuroprotektív funkciója roppant fontos lehet szívmegállást követően, amikor a fiziológiás adaptáció legfőbb célja az agy túlélésének biztosítása. Spekulatív forgatókönyvünk a következő. Válaszként az életet veszélyeztető szituációra vagy ii haldoklás fiziológiai jeleire, a tüdők DMT-t szintetizálnak nagy mennyiségben, azonnal (az endogén INMT-inhibítorok gyors eliminálásával, ami nem teszi szükségessé az időigényes de novo enzimszintézist), és azt az artériás vérbe ürítik másodperceken belül. Mivel a szív az utolsókat veri, az agynak nincs sok ideje: használnia kell B háromlépéses felvételi transzportláncot, hogy a vérből az idegsejtekbe és azok vezikuláris rendszerébe juttassa a DMT-t. Gyors akkumulációra és egyenletes eloszlásra van szükség, amely kevésbé lenne kivitelezhető, ha maga az agy lenne a DMT forrása. Egy Ilyen jellegű élettani szerep betöltésére tüdő jobban megfelel. A DMT felvétele megnyújthatja az agy fennmaradásai a klinikai halál válságos helyzetében. A sikeres újraélesztések utáni beszámolók, a halálközeli élmények pszichedelikus jellege szintén azt sugallják, hogy a DMT-nek nagy valószínűséggel szerepe van ebben a folyamatban.19
Egy hasonló védelmi mechanizmus kapóra jöhet az élet perinatális szakaszában is, különösen születéskor. A tüdőnek azonban a magzat vérkeringésében nincs igazán központi szerepe; a placentának annál inkább. A placentának vagy a magzati tüdőnek a felnőttekénél nagyobb INMT-aktivitása talán elegendő a különbség kompenzálására. Korábbi felmérések alapján a placenta6 és a magzati tüdő valóban jelentős INMT-aktivitást mutat, ráadásul az utóbbi aktivitása gyorsan fokozódik a születés után, kb. 15 napos korban tetőzik. Ezután az aktivitás újra csökken, eléri a felnőtt állatokra jellemző szintet, és ettől fogva konstans marad.37 Ha ez a folyamat párhuzamos a DMT szintézisének növekedésével, akkor a hipoxiát követő, a szigma,-receptorok által médiáit neuronális plaszticitásváltozások várhatóan érvényesülnek az újszülöttben is. Ezt a feltételezést alátámasztja az a megfigyelés, miszerint szisztémásán adagolt, a szigma,-receptorra nagymértékben szelektív agonísta adása védő hatást fejt ki az excitotoxikus jellegű perinatális agykárosodással szemben.38 Mi több, a prenatális élet során az INMT egy adott génhálózaton belüli expressziója fontosnak tűnik a terhesség kimenetele szempontjából.39 Bár közvetlen adatok egyelőre nem állnak rendelkezésre hipotézisünk támogatásához, a fent említett folyamatok és lépések mindegyike könnyen vizsgálható.

A DMT-hatás immurtregulációs és onkológiai vonatkozásai

dmt Auca Yachai is a painting by Pablo Amaringo
Auca Yachai is a painting by Pablo Amaringo

A szigma és a szerotoninreceptorok endogén ligandjaként a DMT az immunfolyamatok szabályozásában is fontos szerepet játszhat. Szigma-receptorok nemcsak a perifériás és a központi idegrendszer sejtjein fordulnak elő, hanem az immunrendszer számos sejttípusán is megtalálhatók,40 ami az immunfunkciókban betöltött lehetséges szerepükre utal. A szigma,-receptor-agonisták képesek csökkenteni a gyulladásos citokinek termelését, és fokozni a gyulladásellenes ÍL-10 interleukin szekrécióját.41 Olyan patológiás állapotokban, ahol a citokinegyensúly felborulása kóroki tényező, az ilyen jellegű hatások meglehetősen hasznosak lehetnek.42 Az 5HTZA receptoron keresztül a DMT jelentős hatást gyakorolhat az immunrendszer effektor funkcióira. A szerotonin immunológiai hatásairól gazdag irodalom áll rendelkezésünkre.43 Mint jól tudjuk, a szerotonin hatása sokrétű: erősen fokozza az intracelluláris patogének és ráksejtek elleni celluláris immunválaszt, illetve általában kritikus a T-sejtek aktivációjához nélkülözhetetlen antigén-prezentációban és következményes T-sejt-polarizációban is.44 Dos Santos és mtsai45 egy humán in vivo klinikai vizsgálat során kimutatták, hogy a DMT-t tartalmazó ayahuasca-főzet szignifikánsan növelte az NK sejtek számát a vérben, még alacsony koncentrációkban is. Ezzel egybe hangzólag, in vitro kísérletben mi is megfigyeltük, hogy a DMT-kezelés szignifikánsan fokozta az emberi NK sejtek és dendritikus sejtek gammainterferon-, illetve béta-interferontermelését. Ez a növekedés Összhangban volt az I. és II. típusú interferongén expressziójára vonatkozó vizsgálataink eredményeivel is, viszont sajátos módon a kezelés nem befolyásolta a sejtek gyulladásos citokin génjeinek expresszióját, illetve e citokinek szekrécióját (Szabó és mtsai, nem publikált adatok). Mivel az interferonok nem pusztán antivirális hatású citokinek, de potens rákellenes hatású anyagok is,46’4′ feltételezzük, hogy az immunválasz DMT általi modulálása hasznos lehet a fertőzött vagy malignusan transzformált sejtek eliminálásában. A modern farmakológiai stratégiák egy csoportja szintén az interferonválasz modulációját célozza meg a rákterápiák hatékonyságának fokozása érdekében.46,48 Az INMT gén expressziójának drasztikus csökkenését számos ráktípusban leírták.49’50 Ezek alapján az INMT génjét fontos preventív tényezőként tartják számon a sejtek rákos transzformációjának megelőzésében. Expressziója jelentősen csökkent kiújuló tüdőrákban49 és rosszindulatú prosztatakar-cinómában.50 Az INMT-expresszié egyik feladata lehet a közvetlen tumor-szuppresszor hatás. Ez azonban kevéssé valószínű, mivel a génnek önmagában nincs ismert hatása a differenciálódó embrionális vagy proliferálódó testi szövetekre. Másrészt viszont a tumor környezetében in situ – INMT által – szintetizált DMT fontos stimulust jelenthet a szöveti rezidens immunsejtek számára. A citokinválasz kontrollja révén a DMT fontos védelmi tényező lehet a magasabb rendű gerincesek lokális immunválaszának szabályozásában. Ahogy fentebb említettük, a DMT képes növelni a vérben keringő, a gamma-interferon természetes fonásai közé tartozó NK sejtek számát emberben in vivo, és megindítani a humán dendritikus sejtek I. típusú interferontermelését. Emiatt feltételezzük, hogy az INMT-nek (a DMT szintézise révén) fontos szerepe lehet a malignus szöveti környezet helyi immunválaszának támogatásában és/vagy kiegészítésében, a tumorgenezis immunregulációjában. A DMT – nem szelektív szerotoninreceptor-agonistaként – képes befolyásolni az immunsejtek effektor funkcióit és citokinprofilját, ezzel tolerogén, nem gyulladásos állapotot létrehozni. Másrészt a szerotonin-receptor-aktiváció szintén kulcsszerepet játszik a T-sejtek és antigénprezentáló dendritikus sejtek közötti immunológiai kapcsolat kialakulásában.51 Feltételezésünk szerint ez a hatás állhat az olyan szituációk hátterében, ahol a szövetek érzékenyebbek a tumoros transzformációra,49,50 minthogy a csökkent INMT-aktivitás következményesen gyengült immunválaszhoz vezet.
További kutatásokra van szükség annak érdekében, hogy tisztázzuk az INMT/DMT szerepét ebben a folyamatban. Mivel az INMT gén expressziójának csillapítása nagyon jelentős túlélési előnyt jelent a ráksejtek számára, szintén fontos lenne részletesen vizsgálni az INMT-expressziót minél többféle malignusan transzformált emberi szövetben.

Következtetések

Az áttekintett irodalom alapján elmondhatjuk, hogy a DMT hagyományos, hallucinogénként/pszichedelikumként való meghatározása túl szűk. Feltehetően széles körű fiziológiai hálásai vannak emberben és több állatfajban, elsősorban magasabb rendű emlősökben. Legfontosabb konklúziónk az, hogy a DMT nem pusztán neurokémiaílag aktív ágens, hanem sokkal inkább általánosan ható bioaktív anyagnak tekinthető. Szigma-receptor- aktivitása szerintünk nem igazán meghatározó a pszichedelikus hatás szempontjából, viszont nagyon fontos, univerzális szabályozó szerepre mutat rá a stressz által indukált, az BR és a mitokondriumok által médiáit celluláris válaszreakciókban. Ez a feltételezett fiziológiai szerep adaptációs lehetőséget biztosít olyan szituációkban, mint az általános hipoxia (pl. szívleállás, posztnatális aszfixia) vagy a lokális anoxia (pl. miokardiális infarktus, stroke). Mindezen túl a DMT képes lehet pozitívan befolyásolni az immunválaszt és meggátolni a tumorok megjelenését, illetve késleltetni a kiújulásukat. összefoglalva, a DMT feltehetően részét képezi a természetes, biológiai védelmi/gyógyulási mechanizmusoknak, így orvosi jelentősége rendkívüli lehet.
Az exogén DMT együttes fogyasztása reverzibilis monoaminoxidáz-inhibítorokkal (pl. a tradicionális ayahuasca-főzet esetében) magas plazmaszintek elérését teszi lehetővé.45 Az említett transzportmechanizmusok segítségével ez lehetővé teszi terápiásán szignifikáns – szigma,- és/vagy szerotoninreceptor-aktiváló – koncentrációk elérését. A DMT fentebb tárgyalt, a sejtek védelmében, regenerációjában és az immunválasz modulálásában betöltőit általános protektív szerepe segíthet megérteni, miért használják hosszú ideje az Amazonas-medence őslakos törzsei gyógyító ceremóniáikban a DMT-t tartalmazó ayahuascát.1 A DMT – vagy inkább származékai – hasznos segítséget nyújthatnak a sürgősségi betegellátásban, intenzív belgyógyászatban, neurológiában, onkológiában, neonatológiában és más területeken. Fontos megjegyeznünk, hogy ezek a javaslatok közvetett (de konvergáló) bizonyítékokon alapulnak, és a tovább lépéshez további klinikai-kísérletes megerősítésre van szükség. Ebben a tanulmányban remélhetőleg sikerült meggyőző bizonyítékokat felvonultatnunk arra vonatkozólag, hogy a DMT nem pusztán pszichedelikus szer, illegális drog, hanem az általános orvosi gyakorlat gyarapításának ígéretes eszköze.

Jelen cikk rövidített, magyar verziója.az angol nyelven megjelent teljesebb dolgozatnak: Frecska E, Szabó A, Winkelman MJ, Luna tE, McKenna Dl, A possibly sigma-1 receptor mediated role of dimethyltryptamine in tissue protection, regeneration, and immunity. J Neural Transit). 2013 Apr 25. |Epub ahead of printj doi: 10.1007/SOC702-013-1024-y

Irodalom:

 1. Luna LE. Indigenous and mestizo use of aya-huasca: An overview. In Dos Santos RG, ed. The Ethnopharmacology of Ayahuasca. Transworld Research Network, Kerala, India, 2011,1-21
 2. Wallach JV, Endogenous hallucinogens as ligands of the trace amine receptors: A possiblerole in sensory perception. Medical Hypotheses 2009;72:91-94
 3. Su TP, Hayashi T, Vaupel DB. When the endogenous hallucinogenic trace amine N,N-dimethyltryptamine meets the sigma-1 receptor. Science Signaling 2O09;2:12
 4. Beaton JM, Christian ST. Stress induced changes in whole brain indolealkylamine levels in the rat: Using gas liquid cbromatography-mass spectrometry. Abstracts – Society for Neuroscience 1977;4:1322
 5. Marzullo G, Rosengarten H, Priedhoff AJ. A peptide-like inhibitor of N-methyltransferase in rabbit brain. Life Sciences 1977;20:775-783
 6. Thompson MA, Moon E, Kim UJ, Xu J, Siciliano MJ, Weinshilboum RM. Human indol-ethylamine-N-methyltransferase: cDNA cloning and expression, gene cloning, and chromosomal localization. Genomics 1999;61:285-297
 7. Mavlyutov TA, Epstein ML, Liu P, Verbny YI, Ziskind-Conhaim L, Ruoho AE. Development of the sigma-1 receptor in C-terminals of motoneurons and co-localization with the N,N-dimethyltryptamine forming enzyme, indole-N-mcthyltransferase. Neuroscience 2012;206:60-68
 8. Karkkainen J, Forsstrom T, Tornaeus J, Wahala K, Kiuru P, Honkanen A, Stenman UH, Turpeinen U, Hesso A. Potentially hallucinogenic 5-hydroxytryptamine receptor ligands bufotenine and dimethyl-tryptamine in blood and tissues. Scand) Clin Lab Invest 2005;65:189-199
 9. Cozzi NV, Maviyutov TA, Thompson MA, Ruoho AE. Indolethylamine-N-methyltransferase expression in primate nervous tissue. Abstracts -Society for Neuroscience 2011;37:840.19
 10. Sangiah S, Gomez MV, Domino ER Accumulation of N,N-dimethyItryptamine in ratbrain cortical slices. Biological Psychiatry 1979;14:925-936
 11. Barker SA, Beaton JM, Christian ST, Monti JA, Morris PE. Comparison of the brain levels of N,N-ditnethyitryptamine and alpha, alpha, beta, beta-tetradeulero-N,N-dirnethyltryptamine following intraperitoneal injection. The in vivo kinetic isotope effect. Biochem Pharm 1982;31:2513-2516
 12. Cozzi NV, Gopalakrishnan A, Anderson LL, Feih JT, Shulgin AT, Daley PF, Ruoho AE. Dimethyltryptamine and other hallucinogenic tryplamines exhibit substrate behavior at the serotonin uptake transporter and the vesicle monoamine transporter. J Neural Transmission 2009;116:1591-1599
 13. Vitaié AA, Pomílío AB, Canellas CO, Vitale MG, Putz EM, Ciprian-Ollivier J. In vivo long-term kinetics of radiolabeled N,N-dimethyltryptamine and tryptamine. J Nud Med 2011;52:970-977
 14. Szara S. Dimethyltryptamine: Its metabolism in ma n; the relation to its psychotic effect to the serotonin metabolism. Experientia 1956;12:441-442
 15. Axelrod J. Enzymatic formation of psychotomimetic metabolites from normally occurring compounds. Science 1961;134:343
 16. Christian ST, Harrison R, Quayle E, Pagel J, Monti J. The in vitro identification of dimethyltryptamine (DMT) in mammalian brain and its characterization as a possible endogenous neuro-regulatory agent. Biochem Med 1977;18:164-183
 17. Barker SA, Monti JA, Christian ST. N,N-di-methykryptamine: An endogenous hallucinogen. Intern RevNeurobiol 1981;22:83-110
 18. Daumanii J, Wagner D, Heekeren K, Neukirch A. ThieS CM, Gouzoulis-Mayfrank E. Neuronal correlates of visual and auditory alertness in the DMT and ketamine model of psychosis. J Psycho-pharmacol (Oxford) 2010;24:1515-1524
 19. Strassman RJ. DMT: The Spirit Molecule; A Doctor’s Revolutionary Research into the Biology of Near-Death and Mystical Experiences. Park Street Press, Rochester, 2001
 20. Jacob MS, Presti DE. Endogenous psychoactive tryptamines reconsidered: An anxiolytic role for dimethyltryptamine. Medical Hypotheses 2005;64:930-937 (idézet: 931)
 21. Strassman RJ. Hallucinogenic drugs in psychiatric research and treatment. Perspectives and prospects. J Nervous and Mental Dis 1995;183:127-138
 22. Smith RL, Canton H, Barrett RJ, Sanders-Bush E. Agonist properties ofN.N-dimethyl-tryptamine at serotonin 5-HTJA and 5-HT!c receptors. Pharmacol, Biochem, Behav 1998;61:323-330
 23. Strassman RJ, Quails CR, Berg l.M. Differential tolerance to biological and subjective effects of four closely spaced doses ofN.N-dimethyltryptaminein humans. Biol Psychiat 1996;39:784-795
 24. Nichols DE. Hallucinogens. Pharmacology and Therapeutics 2004;101:I31-1S1
 25. Hayashi T, Su TP. Sigma-1 receptor chap-erones at the ER-mitochondrion interface regulate Ca(2+) signaling and cell survival. Cell 2007;131:596-610
 26. Su TP, Hayashi T, Maurice T, Buch S, Ruoho AE. The sigma-1 receptor chaperone as an inter-organelle signaling modulator. Trends PharmacolSci 2010;31:557-566
 27. FontanHla D, Johannessen M, Hajipour AR, Goizi NV, Jackson MB, Ruoho AE. The hallucinogen N,N-dimethyltrypt3mine (DMT) is an endogenous sigma-1 receptor regulator. Science 2009;323:934-937
 28. Stahl SM. The sigma enigma: Can sigraa receptors provide a novel target for disorders of mood and cognition? j Clin Psychiatry 2008;69:1673-1674
 29. Tsai ST, Rothman RK, Su TP. Insights into the sigma-1 receptor chaperone’s cellular functions: A microarray report. Synapse 2012;66:42-51
 30. Tchedre KT, Yorio T. Sigma-1 receptors protect RGC-5 cells from apoplosis by regulating intracellular calcium, Bax levels, and caspase-3 activation. Investig Ophthalmol Visual Sci 2008;49:2577-2588.
 31. Yang S, Bhardwaj A. Cheng J, Alkayed NJ, Hum PD, Kirsch JR. Sigma receptor agonists provide neuroprotection in vitro by preserving bcl-2. Anesthesia and Analgesia 2007;104:1179-1184
 32. Hall AA, Herrera Y, Ajmo CT Jr, Cuevas J, Pennypacker KR. Sigma receptors suppress multiple aspects of microglial activation. Glia 2009;57:744-754
 33. Schctz JA, Perez E, Liu R, Chen S, Lee I, Simpkins JW. A prototypical sigma-1 receptor antagonist protects against brain ischemia. Brain Res 2007;1181:1-9
 34. Ruscher K, Inacio AR, Valind K, Rowshan-Ra-van A, Kuric E, Wieloch T. Effects of the sigma-1 receptor agonist l-(3,4-dimethoxyphenethyl)-4 -(3-phenylpropyl)-piperazinedihydro-chioiide on inflammation after stroke. PLoS One 2012;7;e45118
 35. Katnik C, Guerrero WR, Pennypacker KR, Herrera Y, Cuevas J. Sigma-1 receptor activation prevents intracellular calcium dysregulation in cortical neurons during in vitro ischemia. J Pharmacol Exp Therapeutics 2006;319:1355-1365
 36. Ruscher K, Shamloo M, Rickhag M, Ladunga I, Soriano L, Gisseisson L, Toresson H, Ruslim-Litrus L, Oksenberg D, Urfer R, Johansson BB, Nikolich K, Wieloch T. Thesigma-I receptor enhances brain plasticity and functional recovery after experimental stroke. Brain 2011;134:732-746
 37. Lin RL, Sargeant S, Narasimhachari N. Indolethylamine-N-methyltransferase in developing rabbit lung. Developmental Psychobiol 1974;7:475-481
 38. Griesmaier E, Posod A, Gross M, Neubauer V, Wegleiler K, Hermann M, Urbanek M, Keller M, Kiechl-Kohlendorfer U. Neuroprotective effects of the sigma-1 receptor ligand PRE-084 against excitotoxic perinatal brain injury in newborn mice. Exper Neurol 2012;237:388-395
 39. Nuno-Ayala M, Guillen N, Arnal C, Lou-Bonafonte JM, de Martino A, Garcia-de-Jalon JA, Gascon S, Qsaba L, Osada J, Navarro MA. Cystathionine p-synthase deficiency causes infertility by impairing dccidualization and gene expression networks in uterus implantation sites. Physiol Genomics 2012;44:702-716
 40. Gekker G, Hu S. Sheng WS, Rock RB, Lokens-gard JR, Peterson PK. Cocaine-induced HIV-I expression in microglia involves sigma-1 receptors and transforming growth factor-betal. Intern Immunopharmacol 2006;6:1029-1033
 41. Derocq JM, Bourrie B, Segui M, Le Fur G, Casellas P. In vivo inhibition of endotoxin-induced pro-inflammatory cytokines production by the sigma ligand SR-31747. J Pharmacol Exper Therapeutics 1995;272:224-230
 42. Bourrie B, Bribes E, Derocq JM, Vidal H, Casellas P. Sigma receptor iigands: Applications in inflammation and oncology. Current Opin Invest Drugs (London) 2004;5:1158-1163
 43. Ahem GP. 5-HT and the immune system. Current Opin Pha rmacol 20II; 11:29-33
 44. Leon-Pome M, Ahem GP, O’Connell PJ. Serotonin provides an accessory signal to enhance T-celi activation by signaling through the 5-HT7 receptor. Blood 2007;109:3139-3146
 45. Dos Santos RG, Valle M, Bouso JC, Nomd-edeu JF, Rodriguez-Espinosa J, McilhennyEH, Barker SA, Barbanoj MJ, Riba J. Autonomic, neuroendocrine, and immunological effects of ayahuasca: A comparative study with d-amphct-amine. J Clin Psychopharmacol 2011;31:717-726
 46. Caraglia M, Marra M, Tagliaferri P, Lamberts SW, Zappavigna S, Misso G, Cavagnini F, Facchini G, Abbruzzese A, Holland L, Vitale G. Emerging strategies to strengthen the antitumor activity of type I interferons: Overcoming survival pathways. Current Cancer DrugTargets 2009;89:690-704
 47. Szabo A, Osman RM, Bácskai I, Kumar BV, Agod Z, Lanyi A, Gogolak P, Rajnavolgyi E. Temporally designed treatment of melanoma cells by ATRA and polyLC results in enhanced chemokine and TFNfi secretion controlled differently by TLR3 and MDA5. Melanoma Res 2012;22:351-361
 48. Watcharanurak K, Nishikawa M, Takahashi Y Takakura Y. Controlling the kinetics of interferoi transgene expression for improved gene therapy. J Drug Targeting 2012;20:764-769
 49. Kopantzev EP, Monastyrskaya OS, Vinogra-dova TV, Zinovyeva MV, Kostjna MB, Filyukova OB, Tonevitsky AG, Sukhikh GT, Sverdlov ED. Differences in gene expression levels between early and later stages of human lung developmen • are opposite to those between normal lung tissue and non-small lung cell carcinoma. Lung Cancer (Amsterdam) 2008;62:23-34
 50. Larkin SE, Hoi mes S, Cree IA, Walker T, Bas-ketter V, Bickers B, Harris S, Garbis SD, Townsenc PA, Aukim-Hastie C. Identification of markers of prostate cancer progression using candidate gene expression. Br J Cancer 2012;106:157-165
 51. O’Connell PJ, Wang X, Leon-Ponte M, Griffiths C, Pingle SC, Ahem GP. A novel form of immune signaling revealed by transmission of th inflammatory mediator serotonin between dendritic cells and T cells. Blood 2006;107:IOIO-10r,

A cikk az Orvostovábbképző Szemle XX. évf. 5.számában jelent meg 2013 májusában DMT és szövetregeneráció

A cikk újságból lett OCR programmal felismertetve s úgy lett begépelve, apróbb hibák, elírások előfordulhatnak. Kérem jelezni ha ilyet talál a kedves olvasó.

Ezt olvastad már?

Riport Txana Ixa-val (törzsi vezető és sámán) az ayahuasca-ról

Riport Txana Ixa-val (törzsi vezető és sámán) az ayahuasca-ról

Eindbaen.nl újabb riportja, ezúttal Txana Ixa-val aki törzsi vezető és sámán. Ezúttal többek között az ayahuasca-ról is beszél.

escort - bugunmersin - mariobet -

supertotobet