FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK!!! FONTOS!!!

A sámán Eurázsiában

A sámán Eurázsiában. 

1985-88 (34′) 35 mm színes film.  Írta és rendezte: Hoppál Mihály és Jankovics Marcell.  Díjak: Miskolc (1989) és Pärnu (1990).

Néprajzi tanulmány sámánokról, samanizmusról / Ethnographic study about the shamans in Hungarian language

Leírás magyarul és angolul / Description in Hungarian and English

Sámán szibériai eredetű samanizmus központi alakja, ki elődeitől átszármaztatott képességei révén kapcsolatot tud teremteni közösség és túlvilág között, így támogatva népét “evilági” létben. Szerepei: lélekvezető, gyógyító, vadászat sikerét és jó időjárást biztosító, stb. Fő feladata híradás és segítség.
“Sámán” tunguz szó, “tudni” jelentésű igető származéka. Magyar nép hiedelemvilága hajdan (véres keresztény “hittérítés” előtt) samanizmus volt. Ezt őrzik egyes népszokások, mesék, mondókák sajátos vonásai, táltos alakja köré szerveződő hiedelemrendszer, stb. Magyarok sámánt tudónak, táltosnak nevezték. Magyarság legközelebbi rokonainál – hantiknál és manysiknál -, szibériai samanizmus jellegzetes példáit lehetett gyűjteni még 19. században is.
Sámánizmus jellemző összes ural-altáji népre:
* uráli népek: nyenyecek, magyarok, finnek, marik, stb.
* török népek: jakutok, ujgurok, kazakok, baskortok, stb.
* mongol népek
* mandzsu-tunguz népek
* koreaiak, japánok
Egyéb kulturális és genetikai egyezések mellett, ez is bizonyíték e népek rokonságára. Amerika őslakossága (kiket tévesen “indiánoknak” neveznek) i. e. 10000 körül, mai Bering-szoros helyén elnyúló földhídon keresztül vándorolt be Észak-Ázsiából Amerikába. Ők szintén ural-altáji népek rokonai, hiedelemviláguk samanizmus.

Shamanism is a practice that involves a practitioner reaching altered states of consciousness in order to encounter and interact with the spirit world and channel these transcendental energies into this world. Siberia is regarded as the locus classicus of shamanism. Many classical ethnographic sources of shamanism were recorded among Siberian peoples. Among several Samoyedic peoples shamanism was a living tradition also in modern times. The last notable Nganasan shaman’s seances could be recorded on film in the 1970s.
The word “shaman” [ˈʃɑːmən] originates from the Tungusic Evenki language, from the “to know” verb stem. The Hungarian’s beliefs (before the bloody Christian “missionary work”) was shamanism. At the Hungarian’s closest relatives – the Khanty and Mansi -, typical examples of Siberian shamanism could collected even in 19th century.
Shamanism is characteristic for all Ural-Altaic peoples:
* Uralic peoples: the Samoyedic peoples, the Hungarian, the Estonian, the Udmurt, etc.
* Turkic peoples: the Sakha, the Uyghur, the Kazakh, the Chuvash, etc.
* Mongolic peoples
* Manchu-Tungusic peoples
* the Korean, the Japanese
Among other cultural and genetic correspondences this also attests the common origin of these peoples. Migrations of the indigenous peoples of the Americas – who incorrectly are called “Indians” -, from North Asia to the Americas took place via Beringia, a land bridge which connected the two continents across what is now the Bering Strait, around 10,000 BC. They also are relatives of Ural-Altaic peoples, their beliefs is shamanism.

Ezt olvastad már?

Riport Txana Ixa-val (törzsi vezető és sámán) az ayahuasca-ról

Riport Txana Ixa-val (törzsi vezető és sámán) az ayahuasca-ról

Eindbaen.nl újabb riportja, ezúttal Txana Ixa-val aki törzsi vezető és sámán. Ezúttal többek között az ayahuasca-ról is beszél.