FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK!!! FONTOS!!!
Mikus Endre: A sámánok világa tuva shaman
Tuvan Sámán (1900 környékén Orosz Birodalom)

Sámánok világa

Mikus Endre: A sámánok világa

A magát modernnek tartó ember számára a sámán valamiféle ősi kultusz képviselője, az idők kezdeteinek babonás hiedelemvilágából itt ragadt, furcsa öregember. A sámánizmus pedig egy túlhaladott, csak ..primitív törzseknél jellemző vallás és rituálé keverék, amely meseszerű őslegendák tanulságaira támaszkodva ad valamiféle útmutatást az ember spirituális kérdéseire, élete folyamán manifesztálódó problémáira. De kik is valójában a sámánok? Hogyan maradhatott fenn a sámánizmus a mai modern időkben is. amikor a mai hivatalos tudomány már mindenre „megalapozott és kimerítő” választ adott?

Ha lehámozzuk az emberről azokat a mesterségesen rákeményedett csigaházakat, amelyeket az évtizedek folyamán magára öltött tudományos felismeréseivel, ugyanazzal a természeti lénnyel állunk szemben most, mint régen, a teremtés (vagy a materialisták szerint az evolúció) kezdetén. Az ember, bár vasbeton épületekben lakik, autóval jár és egyre több mesterségesen előállított élelmiszert fogyaszt, ugyanaz marad, ami volt A természet gyermeke Elsősorban szellemi megnyilvánulás, manifesztáció. Éppen ezért mint korunk lélekgyógyászai is egyre gyakrabban rámutatnak, az ember alapvető problémái a lélekből, spirituális ellentmondásaiból fakadnak. Bármely eszköz, amely csak anyagi síkon próbál segíteni egészen addig, amíg az okokat nem a keletkezési helyükön – az emberi lélekben – keresi, hiábavalóságra lesz ítélve. Talán ez az egyik oka annak, hogy a sámánizmus napjainkban, akár az atomerőművek árnyékában is. létezik és a józan elme ellentmondásaiként működik.

A sámánizmus, bár rituáléjában és mítoszaiban nagyon eltérő képet mutat a különböző kontinenseken, az általa megcélzott szféra minden esetben ugyanaz Egy megszemélyesített, a Földet átfogó magasabb rendű szellemvilág. A sámán pedig az az emberi lény, aki ezzel a világgal kapcsolatot tud teremteni, „varázseszközei” és néha igen bonyolult rítusai segítségével.

A világ kontinenseinek igen eltérő sámánvilága bemutatására az ez év októberében, az SzBE által szervezett “A sámán mint gyógyító, pszichológus és lelki vezető” konferencia hivatott.8 Az érdeklődők ott olyan kutatók munkájával ismerkedhetnek meg, akik személyes élmények és benyomások alapján tapasztalták meg a sámánok és az általuk „védett” közösségek életét, a sámánok tevékenységét. Mi most csupán Ízelítőt adhatunk a konferencia anyagából. egy olyan retusálatlan képet, amely bár megpróbálja a látható lényeget megragadni, de a teljes kép színességét és életteliségét aligha képes visszaadni.

Ki lehet sámán? Annak, hogy a sámán beavatása hány éves korban kezdődik, nincs semmilyen összefüggése azzal, hogy a sámán későbbi működése milyen hatékonyságú lesz. Az elhívatás történhet egészen kis korban, de a felnőtt évek közepén is. Némely Dél-Amerikában élő törzsnél például ez a „mesterség” apáról-fiúra száll, bár ott is megtörténhet, hogy ez a generációs folyamat megakad és a szellemek mást jelölnek ki az adott közösség varázslóemberévé. Ennek mindig jól leírható jelét is adják, amely a kontinensek távolságától függetlenül, nagyon hasonlóan játszódik le. Az elhívatást többnyire egy olyan transz előzi meg, ahol az illető valamiféle álmot lát, amiben kapcsolatba lép a túlvilág erőivel. Van, amikor ez a transz csak egyszer ismétlődik meg, de az is előfordul, hogy a sámán működését ezek a spontán transzok végigkísérik Ázsiában inkább az, a jellemző, hogy ez a többnyire igen súlyosnak látszó állapot – valamiféle kór-, hatalmasodik el a kiválasztotton, amit természetesen hosszabb-rövidebb idő után kihever a szellemek segítségével.(Bár arra is volt példa, hogy az illető belehalt.). Úgy is nevezik „sámánbetegség”. Az így a szellemek által kiválasztott egyént azután vagy a közösség addigi sámánja fogadja segédként maga mellé, vagy ha a közösségben nem volt sámán, akkor egy környékbeli sámán vállalja fel az illető tanítását, beavatását. Ez persze általában évekig, esetenként évtizedekig tart A beavatandó megismeri a szellemvilágban ható erőket és ellenerőket, tisztába kerül saját lehetőségeivel és ezalatt megismerkedik a világ teremtőinek cs mozgatóinak hierarchiájával. Beavatást kap arról, mikor mely erő vagy szellem okozza a rontást, a bajt.

Mit kell ismernie egy sámánnak? Első lépésben megismerkedik a területen levő gyógyhatású növényekkel és azok használatával, orvosságként való felhasználásával, tartósításával, és természetesen azzal, hogy melyik növény hátasat melyik szellemi erő uralja. Tulajdonképpen ezzel véget is érne a sámánok evilági eszköztára a gyógyítás terén, ha nem spirituális emberekről és tevékenységükről volna szó Hiszen a sámántevékenység egy olyan rituálé, amely nem a látható mozgásban és a hallható hangzásban fejti ki hatását, hanem szellemi síkon, közvetlen kommunikáció útján a felsőbb világgal, míg maga a rítus látható része csupán megnyilvánulása ennek a folyamatnak. Mindennek ara van, ha nem is anyagi – bár kétségtelen, hogy a prakszis során a legtöbb gyógyulásnak, bajelhárításnak anyagiakban is kifejezhető ellenértéke van – valószínűleg a gyógyulás maga ezen anyagi dolgok megteremtésének és birtoklásának szellemi megfelelőjében történik A sámán ezeket a földi, anyagiasuk dolgokat felajánlja, cs ezzel próbálja visszaállítani az egyensúlyt, amelynek megbomlása a betegséghez vagy más bajhoz vezetett.

Egyes sámánok pontosan tisztában vannak ennek folyamatával, akár pszichiátriai előadásokat vagy filozófiai eszmefuttatásokat is tarthatnának erről, annyira alapos cs áttekinthető a tudásuk. Mások egyáltalán nincsenek vagy alig vannak tisztában azzal, hogy melyik szertartás miért vagy hogyan segít Egyszerűen megtanulják és alkalmazzák Hogy az átlátás sokszor mennyire nem fontos, igazolja az a tény, hogy minden látható logika ellenére ezek a dolgok működnek S ez pedig inkább azt feltételezi, hogy a mi modern logikánk az, amely elsiklik bizonyos alapvető tapasztalati megnyilvánulások felett, s azt. amit nem tud működésterébe befogni, azt inkább nem létezőnek fogja fel.

Milyen eszközöket használnak a sámánok szertartásaik közben és gyógyító tevékenységük segítségére. A már említett füveken és az azok elkészítését elősegítő eszközökön kívül a sámánok rituális eszközei, függetlenül a tájegységtől, ahol működnek, alapvetően a zenéhez, pontosabban az énekléshez kötődnek Ennek legelterjedtebb eszköze maga a dob. illetve az énekhang. Ha túlmegyünk azon az alapvető megállapításon, hogy végső soron minden rezgésből áll, és azt is tudomásul vettük, hogy a rezgésekben létrehozott harmónia az. amely bármilyen anyagi szinten megnyilvánulni képes, már nem is olyan idegen számunkra az énekkel és dobszóval létrehozott harmonizációs folyamat, azaz gyógyítás. Ezzel a jelenséggel nemcsak a sámánok világában találkozunk, hanem minden olyan kultúrában, (tibeti, indiai), amely ősibb, mint az írott történelem, ennek ellenére örökérvényű megállapításaival megdöbbenti a ma emberei Itt most nem egy megkomponált szimfóniáról beszélünk, amely a kiművelt elme szórakoztatását, pihentetését kívánja szolgálni, hanem valami lényegesen alapvetőbbről, amely magának a létezésnek az őseivé. A harmónia alapvetőségéről. Arról a rezonanciáról, amely lényegét tekintve nem tartozik az anyagi világhoz Látjuk a részecskék rezgését vagy halljuk őket. de maga a rezgés és lüktetés igazi teremtő hatalma a szellemi világban történik és mi csak a megnyilvánulását érzékeljük A sámán rituálék megfordítják ezt a sorrendet. Evilagból tapasztalati úton megismert hangzások keltésével operainak a szellemvilág, a megnyilvánulatlan felé, egy közös nyelv segítségével. Céljuk a harmónia, az egyensúly visszaállítása, a szellemvilágban keletkezett disszonancia feloldása, a harmónia újbóli megteremtése.

Az 1997 október 17-18-án a Konferencia központban ( Bp XI Villányi út 11) a két nap előadásai és egyedülálló filmfelvételei behatóan sokrétűen foglalkoznak majd a sámánizmus témáival, bemutatva azon szigetek egyikét, amely spirituális teljességünk és eredetünk fontosságára hívja fel a figyelmet. Az életnek egyik, – ha nem a legfontosabb – feladata, spirituális eszmélésünk Ennek az eszmélésnek egyik állomása a sámánok világa, ez az egyik gyökere, ősmozzanata.

Részlet a Parapszichológia és szellemtan című folyóiratból

Ezt olvastad már?

Riport Txana Ixa-val (törzsi vezető és sámán) az ayahuasca-ról

Riport Txana Ixa-val (törzsi vezető és sámán) az ayahuasca-ról

Eindbaen.nl újabb riportja, ezúttal Txana Ixa-val aki törzsi vezető és sámán. Ezúttal többek között az ayahuasca-ról is beszél.